POGRUNDPUTZ

POGRUNDPUTZ

Pogrundputz
Është një rrëshirë bazë për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Para aplikimit të produktit duhet të përzihet me 10% ujë të pastër. Ajo është shtruar manualisht me një furçë ose roller cilindrik. Poputzgrund duhet të aplikohet dy herë midis 2-3 orë në sipërfaqe të thata dhe poroze. Koha e tharjes është 24 orë. Qëndroni në vende të mbrojtura nga ngrirja.

Shkarkoni të dhënat teknike

Detaje teknike

Pogrundputz
Është një rrëshirë bazë për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Para aplikimit të produktit duhet të përzihet me 10% ujë të pastër. Ajo është shtruar manualisht me një furçë ose roller cilindrik. Poputzgrund duhet të aplikohet dy herë midis 2-3 orë në sipërfaqe të thata dhe poroze. Koha e tharjes është 24 orë. Qëndroni në vende të mbrojtura nga ngrirja.

 

Përgatitja dhe aplikimiParametrat
Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë2 h.
Koha e tharjes së materialit12 h.
Trashësia e aplikimit1 – 2 mm.
Granulimi0-0,7 mm.
Konsumi350 g/m2.
Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes+5/+25°C
Ngjyrë
Qese kg10/20
Çanta/paletë60/36