STIROKOL STANDARD WHITE

STIROKOL STANDARD WHITE

Ngjitës për EPS dhe bordet e izolimit

Stirokol 3 White është i sajuar ngjitës shtresë e hollë në bazë të çimentos dhe plotësimeve. Përdoret për aderimin e dërrasave mbi tulla, beton, llaç të vjetër etj. Baza Duhet të jetë i fortë, i lëmuar, i pastër nga pluhuri dhe jo i ngrirë. Forcimi me vida plastike është i detyrueshëm.

Shkarkoni të dhënat teknike

Detaje teknike

Ngjitës për EPS dhe bordet e izolimit

Stirokol 3 White është i sajuar ngjitës shtresë e hollë në bazë të çimentos dhe plotësimeve. Përdoret për aderimin e dërrasave mbi tulla, beton, llaç të vjetër etj. Baza Duhet të jetë i fortë, i lëmuar, i pastër nga pluhuri dhe jo i ngrirë. Forcimi me vida plastike është i detyrueshëm.

 

Përgatitja dhe aplikimiParametrat
Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë60 min.
Koha e tharjes së materialit24 h.
Trashësia e aplikimit3 – 5 mm.
Granulimi0 – 0,7 mm.
Konsumi4- 6 kg/m2.
Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes+5/+35°C
Ngjyrë
Qese kg25
Çanta/paletë48