POFIX 700

POFIX 700

Pofix 700 – Mortaja e bardhë strukturore – ABRIB

është fabrikuar duke mundësuar dekorimin me llaç mineral për muret e brendshme. Shtrohet mbi llaçet bazë mekanike (Pofix 10, Pofix 090 etj.) termoizoluese, llaçe zgjatuese, eps dhe dërrasat e leshit mineral të rrafshuara më parë me Pofix 50. Përpara aplikimit të Pofix 366 rekomandohet përdorimi i Poputzgrund.

Shkarkoni të dhënat teknike

Detaje teknike

Llaç strukturor i bardhë – ABRIB

Pofix 700-Abrib është fabrikuar, duke bërë të mundur dekorimin e llaçit mineral për muret e jashtme. Shtrohet mbi llaçet bazë mekanike (Pofix 10, Pofix 090 etj.) termoizoluese, llaçe zgjatuese, eps dhe dërrasat e leshit mineral të rrafshuara më parë me Pofix 50. Para aplikimit të Pofix 705 është e rekomanduar për të përdorur Poputzgrund.

Përgatitja dhe aplikimiParametrat
Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë60 min.
Koha e tharjes së materialit24 h.
Trashësia e aplikimit1,5 – 2 mm.
Granulimi1,5 – 2 mm.
Konsumi2- 4 kg/m2.
Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes+5/+35°C
Ngjyrë
Qese kg25
Çanta/paletë48