POFIX 222

POFIX 222

Pofix 222 Xham

është material pluhur-lustrim në bazë suvaje për muret e brendshme që përdoret me dorë. Përdoret për rrafshimin e mureve në shtresa të holla, për lëmimin e sipërfaqeve të vrazhda dhe korrigjime të ndryshme në sipërfaqe (p.sh. për mbushjen e çarjeve). Shtrohet pasi të jetë tharë plotësisht llaçi bazë (Pofix 10, Pofix 090, etj). Pasi të jetë tharë plotësisht, muret mund të ngjyrosen ose mund të vendosen në mure letre, etj. Përpara aplikimit të Pofix 200, rekomandohet përdorimi i Potiefgrund.

Shkarkoni të dhënat teknike

Detaje teknike

Lustrim

Pofix 222 është material pluhur-lustrim në bazë suvaje për muret e brendshme të përdorura me dorë. Përdoret për nivelimin e mureve në shtresa të holla, lëmimin e sipërfaqeve të vrazhda dhe korrigjime të ndryshme në sipërfaqe (p.sh. për mbushjen e çarjeve). Shtrohet pasi të jetë tharë plotësisht llaçi bazë (Pofix 10, Pofix 090, etj). Pasi të jetë tharë plotësisht, muret mund të ngjyrosen ose mund të mbulohen me mure letre, etj. Përpara aplikimit të Pofix 222, rekomandohet përdorimi i Potiefgrund.

Përgatitja dhe aplikimiParametrat
Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë60 min.
Koha e tharjes së materialit24 h.
Trashësia e aplikimit1.5 mm.
Granulimi0 – 0,3 mm.
Konsumi1.5 kg/m2.
Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes+5/+35°C
Ngjyrë
Qese kg20
Çanta/paletë60