STANDARDI STIROKOL

STANDARDI STIROKOL

Ngjitës për EPS dhe bordet e izolimit

Stirokol 3 është ngjitës i sajuar i shtresës së hollë në bazë të çimentos dhe plotësimeve. Përdoret për aderimin e dërrasave mbi tulla, beton, llaç të vjetër etj. Baza Duhet të jetë i fortë, i lëmuar, i pastër nga pluhuri dhe jo i ngrirë. Forcimi me vida plastike është i detyrueshëm.

Shkarkoni të dhënat teknike

Detaje teknike

Ngjitës për EPS dhe bordet e izolimit

Stirokol 3 është ngjitës i sajuar i shtresës së hollë në bazë të çimentos dhe plotësimeve. Përdoret për aderimin e dërrasave mbi tulla, beton, llaç të vjetër etj. Baza Duhet të jetë i fortë, i lëmuar, i pastër nga pluhuri dhe jo i ngrirë. Forcimi me vida plastike është i detyrueshëm.

 

Përgatitja dhe aplikimi Parametrat
Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë 60 min.
Koha e tharjes së materialit 24 h.
Trashësia e aplikimit 3 – 5 mm.
Granulimi 0 – 0,7 mm.
Konsumi 4- 6 kg/m2.
Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes +5/+35°C
Ngjyrë
Qese kg 25
Çanta/paletë 48