POFIX-75 LIGHT

POFIX-75 LIGHT

Llaç final Pofix 75-Light Basic

është një llaç suvaje i fabrikuar për trajtim mekanik. Përdoret për mbulimin e mureve të brendshme në një shtresë. Mund të shtrohen mure tullash, blloqe betoni, mure betoni, blloqe siporex etj. Sipërfaqja e bazës duhet të jetë e thatë, pluhuri dhe vaji duhet të hiqen dhe duhet të plotësojë standardet e ndërtimit.

Shkarkoni të dhënat teknike

Detaje teknike

Llaç themelor përfundimtar

Pofix 75-Light është një llaç suvaje i fabrikuar për trajtim mekanik. Përdoret për mbulimin e mureve të brendshme në një shtresë. Mund të shtrohen mure tullash, blloqe betoni, mure betoni, blloqe siporex etj. Sipërfaqja e bazës duhet të jetë e thatë, pluhuri dhe vaji duhet të hiqen dhe duhet të plotësojë standardet e ndërtimit.

Përgatitja dhe aplikimiParametrat
Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë3-4 orë.
Koha e tharjes së materialit48 h.
Trashësia e aplikimit1.7 mm.
Granulimi0.7 mm.
Konsumi15 kg/m2.
Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes+5/+35°C
Ngjyrë
Qese kg30
Çanta/paletë42