POFIX-75 LIGHT

POFIX-75 LIGHT

Краен малтер Pofix 75-Light Basic

е фабрикуван малтер од малтер за механичка обработка. Се користи за покривање на внатрешни ѕидови во еден слој. Може да се шират ѕидови од тули, бетонски блокови, бетонски ѕидови, сипорекс блокови итн. Основната површина мора да биде сува, прашината и маслото мора да се отстранат и мора да ги задоволува градежните стандарди.

Преземете технички податоци

Технички детали

Основен завршен малтер

Pofix 75-Light е изработен малтер од малтер за механичка обработка. Се користи за покривање на внатрешни ѕидови во еден слој. Може да се шират ѕидови од тули, бетонски блокови, бетонски ѕидови, сипорекс блокови итн. Основната површина мора да биде сува, прашината и маслото мора да се отстранат и мора да ги задоволува градежните стандарди.

Подготовка и применаПараметри
Време за нанесување по мешање со вода3-4 ч.
Време на сушење на материјалот48 ч.
Дебелина на нанесување1,7 мм.
Гранулација0,7 мм.
Потрошувачка15 kg/m2.
Температурата на воздухот и површината+5/+35°C
Боја
Торба со килограми30
Торби/палета42