POFIX 700

POFIX 700

Пофикс 700- Бел структурен малтер – ABRIB

е фабрикуван, овозможувајќи декорација на минерален малтер за внатрешни ѕидови. Се поставува врз основните механички малтери (Pofix 10, Pofix 090 и др.) термоизолација, малтери за издолжување, EPS и плочи од минерална волна кои претходно се израмнети со Pofix 50. Пред примена на Pofix 366, се препорачува да се користи Poputzgrund.

Преземете технички податоци

Технички детали

Бел конструктивен малтер – АБРИБ

Pofix 700-Abrib е фабрикувал, овозможувајќи декорација на минерален малтер за надворешни ѕидови. Се поставува врз основните механички малтери (Pofix 10, Pofix 090 и др.) термоизолација, малтери за издолжување, EPS и плочи од минерална волна кои претходно се израмнети со Pofix 50. Пред да се примени Pofix 705 се препорачува да се користи Poputzgrund.

Подготовка и применаПараметри
Време за нанесување по мешање со вода60 мин.
Време на сушење на материјалот24 ч.
Дебелина на нанесување1,5 – 2 мм.
Гранулација1,5 – 2 мм.
Потрошувачка2- 4 кг/м2.
Температурата на воздухот и површината+5/+35°C
Боја
Торба со килограми25
Торби/палета48