POFIX 366

POFIX 366

Pofix 366 – Бел конструктивен малтер – ABRIB

е фабрикуван, овозможувајќи декорација на минерален малтер за внатрешни ѕидови. Се поставува врз основните механички малтери (Pofix 10, Pofix 090 и др.) термоизолација, малтери за издолжување, EPS и плочи од минерална волна кои претходно се израмнети со Pofix 50. Пред примена на Pofix 366, се препорачува да се користи Poputzgrund.

Преземете технички податоци

Технички детали

Бел конструктивен малтер – АБРИБ

Pofix 366- Abrib е фабрикуван, овозможувајќи декорација на минерален малтер за внатрешни ѕидови. Се поставува врз основните механички малтери (Pofix 10, Pofix 090 и др.) термоизолација, малтери за издолжување, EPS и плочи од минерална волна кои претходно се израмнети со Pofix 50. Пред примена на Pofix 366, се препорачува да се користи Poputzgrund.

Подготовка и применаПараметри
Време за нанесување по мешање со вода60 мин.
Време на сушење на материјалот24 ч.
Дебелина на нанесување1 мм; 1,5 мм; 2 мм
Гранулација3 мм.
Потрошувачка2 – 4 kg/m2.
Температурата на воздухот и површината+5/+35°C
Боја
Торба со килограми25
Торби/палета48