POFIX 200

POFIX 200

Lustrim Pofix 200

është material pluhur-lustrim në bazë suvaje për muret e brendshme që përdoret me dorë. Përdoret për rrafshimin e mureve në shtresa të holla, për lëmimin e sipërfaqeve të vrazhda dhe korrigjime të ndryshme në sipërfaqe (p.sh. për mbushjen e çarjeve). Shtrohet pasi të jetë tharë plotësisht llaçi bazë (Pofix 10, Pofix 090, etj). Pasi të jetë tharë plotësisht, muret mund të ngjyrosen ose mund të vendosen në mure letre, etj. Përpara aplikimit të Pofix 200, rekomandohet përdorimi i Potiefgrund.

Shkarkoni të dhënat teknike

Detaje teknike

Lustrim

Pofix 200 është material pluhur-lustrim në bazë suvaje për muret e brendshme të përdorura me dorë. Përdoret për rrafshimin e mureve në shtresa të holla, për lëmimin e sipërfaqeve të vrazhda dhe korrigjime të ndryshme në sipërfaqe (p.sh. për mbushjen e çarjeve). Shtrohet pasi të jetë tharë plotësisht llaçi bazë (Pofix 10, Pofix 090, etj). Pasi të jetë tharë plotësisht, muret mund të ngjyrosen ose mund të vendosen në mure letre, etj. Përpara aplikimit të Pofix 200, rekomandohet përdorimi i Potiefgrund.

Përgatitja dhe aplikimiParametrat
Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë60 min.
Koha e tharjes së materialit24 h.
Trashësia e aplikimit1.5 mm.
Granulimi0 – 0,5 mm.
Konsumi1.5 kg/m2.
Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes+5/+35°C
Ngjyrë
Qese kg20
Çanta/paletë60