POFIX 200

POFIX 200

Pofix 200 Glaziranje

je praškasti materijal-stakljenje na bazi žbuke za unutarnje zidove koji se koristi ručno. Koristi se za izravnavanje zidova u tankim slojevima, za gletanje grubih površina, te razne korekcije na površinama (npr. za popunjavanje pukotina). Postavlja se nakon potpunog sušenja temeljnog morta (Pofix 10, Pofix 090 i dr.). Nakon što se potpuno osuši zidovi se mogu obojiti ili staviti na papirnate zidove i sl. Prije nanošenja Pofixa 200 preporuča se koristiti Potiefgrund.

Preuzmite tehničke podatke

Tehnički detalji

Ostakljenje

Pofix 200 je praškasti materijal-stakljenje na bazi žbuke za unutarnje zidove koji se koristi ručno. Koristi se za izravnavanje zidova u tankim slojevima, za gletanje grubih površina, te razne korekcije na površinama (npr. za popunjavanje pukotina). Postavlja se nakon potpunog sušenja temeljnog morta (Pofix 10, Pofix 090 i dr.). Nakon što se potpuno osuši zidovi se mogu obojiti ili staviti na papirnate zidove i sl. Prije nanošenja Pofixa 200 preporuča se koristiti Potiefgrund.

Priprema i primjenaParametri
Vrijeme primjene nakon miješanja s vodom60 min.
Vrijeme sušenja materijala24 h.
Debljina nanošenja1,5 mm.
Granulacija0 – 0,5 mm.
Potrošnja1,5 kg/m2.
Temperatura zraka i površine+5/+35°C
Boja
Vreća od kg20
Vreće/paleta60