POFIX-50

POFIX-50

Pofix 50 Mort za izravnavanje

je gotov mort za vanjsku i unutarnju upotrebu. Koristi se kao mort za izravnavanje i spajanje podloge i konstrukcijskog morta ‘abrib’.

Preuzmite tehničke podatke

Tehnički detalji

Mort za ravnanje

Pofix 50 je gotova žbuka za vanjsku i unutarnju upotrebu. Koristi se kao mort za izravnavanje i spajanje podloge i konstrukcijskog morta ‘abrib’.

Priprema i primjenaParametri
Vrijeme primjene nakon miješanja s vodom30 min.
Vrijeme sušenja materijala24 h.
Debljina nanošenja1-1,5 mm.
Granulacija0,7 mm.
Potrošnja1,5-2 kg/m2.
Temperatura zraka i površine+5/+35°C
Boja
Vreća od kg25
Vreće/paleta48