POFIX-90

POFIX-90

Pofix 90 – Mort na bazi gipsa

je mort sa gipsom, vapnom i aditivom za temeljnu boju za strojnu i ručnu primjenu. Koristi se kao temeljni mort za završnu žbuku s mineralnim sadržajem, strukturnu žbuku i kliznu žbuku. Primjenjuje se na unutarnje zidove, cigle, betonske blokove, grube betonske površine, stropove itd. Upotreba Pobetonconactita neophodna je na glatkim betonskim površinama.

Preuzmite tehničke podatke

Tehnički detalji

Mort s bazom od gipsa

Pofix 90 je mort sa gipsom, vapnom i aditivnim temeljnim premazom za strojnu i ručnu primjenu. Koristi se kao temeljni mort za završnu žbuku s mineralnim sadržajem, strukturnu žbuku i kliznu žbuku. Primjenjuje se na unutarnje zidove, cigle, betonske blokove, grube betonske površine, stropove itd. Upotreba Pobetonconactita neophodna je na glatkim betonskim površinama.

Priprema i primjenaParametri
Vrijeme primjene nakon miješanja s vodom/
Vrijeme sušenja materijala24 h.
Debljina nanošenja 18 mm.
Granulacija0-1,3 mm.
Potrošnja15 kg/m2.
Temperatura zraka i površine+5/+35°C
Boja
Vreća od kg30
Vreće/paleta42