POFIX-90

POFIX-90

Pofix 90 – Llaç me bazë gipsi

është llaç me gips, gëlqere dhe abetare aditiv për aplikim me makinë dhe me dorë. Përdoret si llaç bazë për përfundimin e llaçit me përmbajtje minerali, llaç strukturor dhe llaç rrëshqitës. Aplikohet në mure të brendshme, tulla, blloqe betoni, sipërfaqe betoni të ashpër, tavane etj. Përdorimi i Pobetonconactit është thelbësor në sipërfaqet e lëmuara të betonit.

Shkarkoni të dhënat teknike

Detaje teknike

Llaç me bazë gipsi

Pofix 90 është llaç me gips, gëlqere dhe primer aditiv për aplikim me makinë dhe me dorë. Përdoret si llaç bazë për përfundimin e llaçit me përmbajtje minerali, llaç strukturor dhe llaç rrëshqitës. Aplikohet në mure të brendshme, tulla, blloqe betoni, sipërfaqe betoni të ashpër, tavane etj. Përdorimi i Pobetonconactit është thelbësor në sipërfaqet e lëmuara të betonit.

Përgatitja dhe aplikimiParametrat
Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë/
Koha e tharjes së materialit24 h.
Trashësia e aplikimit 18 mm.
Granulimi0-1,3 mm.
Konsumi15 kg/m2.
Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes+5/+35°C
Ngjyrë
Qese kg30
Çanta/paletë42