POFUGENFILER

POFUGENFILER

Meshë për mbushës të përbashkët

Pofugenfiler është një material pluhur i fabrikuar për pllakat e suvasë së mbushësve të përbashkët. Një fashë mbushëse e përbashkët tjegullash përdoret në kartonin e suvasë me skaje ovale. Pllakat prej kartoni suvaje duhet të lidhen në një të fortë në ndërtim e sipër dhe vendet e fudging duhet të jenë të pastra, të thata dhe pa pluhur.

Shkarkoni të dhënat teknike

Detaje teknike

Meshë për mbushës të përbashkët

Pofugenfiler është një material pluhur i fabrikuar për pllakat e suvasë së mbushësve të përbashkët. Një fashë mbushëse e përbashkët tjegullash përdoret në kartonin e suvasë me skaje ovale. Pllakat prej kartoni suvaje duhet të lidhen në një të fortë në ndërtim e sipër dhe vendet e fudging duhet të jenë të pastra, të thata dhe pa pluhur.

 

Përgatitja dhe aplikimiParametrat
Koha e aplikimit pas përzierjes me ujë60 min.
Koha e tharjes së materialit24 h.
Trashësia e aplikimit3 – 5 mm.
Granulimi0.7 mm.
Konsumi4- 5 kg/m2.
Temperatura e ajrit dhe e sipërfaqes+5/+35°C
Ngjyrë
Qese kg30
Çanta/paletë40