Ngjitës tjegullash Pofikol**15 është një ngjitës i shtresës së hollë në bazë të çimentos dhe plotësimeve. Përdoret për aderimin e pllakave qeramike në mure dhe dysheme vetëm në ambiente të brendshme.