Pofix 700 - Mortaja e bardhë strukturore - ABRIB është fabrikuar duke mundësuar dekorimin me llaç mineral për muret e brendshme. Shtrohet mbi llaçet bazë mekanike (Pofix 10, Pofix 090 etj.) termoizoluese, llaçe zgjatuese, eps dhe dërrasat e leshit mineral të rrafshuara më parë me Pofix 50. Përpara aplikimit të Pofix 366 rekomandohet përdorimi i Poputzgrund.