POFIX XPS

POFIX XPS

Производи за топлинска изолација. Екструдирани плочи од полистиренска пена како носечки слој и/или топлинска изолација надвор од хидроизолацијата

Преземете технички податоци

Технички детали

POFIX XPS

Екструдирани плочи од полистиренска пена како носечки слој и/или топлинска изолација надвор од хидроизолацијата

Плочите од екструдирана полистиренска пена се наменети да се користат како носечки слоеви и/или топлинска изолација надвор од хидроизолацијата. Плочите се рамномерно поставени на подлогата на која се нанесуваат. Конкретно, се наменети следните апликации:

  • Носивост и топлинска изолација под темелните плочи
  • Надворешна хоризонтална и вертикална топлинска изолација на конструкции во земја во неструктурни апликации (исто така во случај на подземни води)
  • Превртена изолација на покривот (вклучувајќи ги и апликациите на паркот и зелениот покрив).

Употреба

Според делот за употреба на производот, перформансите се применуваат само ако термоизолационите плочи се поставени според упатствата на производителот и се заштитени од врнежи, мокрење или атмосферски влијанија при транспортот и складирањето пред инсталацијата.
Во однос на примената на термоизолационите плочи, исто така, треба да се почитуваат соодветните национални прописи.

 

Технички спецификацииПараметри
должина1250 мм
Номинални дебелини50 mm до 200 mm
Номинални ширини600 мм.
Опсег на густина30 kg/m3 (тестирано 33,6 kg /m3)
ширина600 мм.
МатеријалПлочите од екструдирана полистиренска пена POFIX XPS се направени од цврст клеточен пластичен материјал екструдиран од полистирен или еден од неговите кополимери, кој има структура на затворена ќелија.
EN и ISO стандарди за тест на производот EN 826:2013; EN 1602:2013; EN ISO 11925-2:2010; EN 13501-1:2013; EN 12667:2001; EN 12939:2001; EN A1:2015 анекс В; EN 12087:2013 (метод 2А); EN 12088:2013; EN 12091:2013; EN 12088; EN 823:2013; EN 822:2013; EN 824:2013; EN 826:2013; EN 1605:2013; EN 1604:2013; EN ISO 4590:2016 (метод)
работниот векнајмалку 50 години