Rreth Nesh

RRETH NESH

POFIX është fabrikë bashkëkohore për prodhim të materialeve shumë kualitative nga fusha e ndërtimtarisë. E ndërtuar sipas arritjeve më të reja botërore të trendeve tekniko-tehnologjike në këtë fushë. Prodhimi me kualitet dhe kuantitet të lartë bazohet dhe garantohet nga automatizimi i plotë i procesit tehnologjik të prodhimit. Në bazë të kësaj fitohen prodhime të cilat kontribuojnë për ndërtim të shpejtë, kualitativ dhe ekonomik, sipas normave dhe standardeve evropiane.

ÇERTIFIKATA

POABRIB FULL
POBETONCONTACT
POFIX 50
POFIX 90
POFIX 222
POFIX 322
POFIX 366
POFIX GLET
PO FIX KRATZ
POFLEX 3
POPUTZGRUND
STIROKOL
POCOLOR STANDARD
POFLEX
POF FIX PERL
POF FIX 705
POF FIX 10
POF FIX 75 LIGHT


Cilësi të lartë dhe sasia e prodhimit është i bazuar dhe është e garantuar me automatiëm të plotë të procesit teknologjik të prodhimit.

SHKARKO KATALLOGUN