Kontakt

Na kontaktoni nëpërmjet informatave të poshtë përmendura

 • Fabrika për prodhimin e prodhimeve minerale
 • Dereboj n.n PoBox 39
 • 1200 Tetovo, R. Macedonia
 • Phone: +389 (0) 44 800 226
 • [email protected]
 • Fabrika për prodhimin e prodhimeve minerale
 • Konjuh
 • Lipjan, R. Kosova
 • Phone: +386 (0) 49 180 786
 • [email protected]
 • Fabrika për prodhimin e prodhimeve akrile
 • Dereboj n.n PoBox 39
 • 1200 Tetovo, R. Macedonia
 • Phone: +389 (0) 44 800 226
 • [email protected]
 • Fabrika për prodhimin e EPS
 • Konjuh
 • Lipjan, R. Kosova
 • Phone: +386 (0) 49 180 786
 • [email protected]
 • Fabrika për prodhimin e XPS dhe profileve
 • Industrial Zone n.n.
 • 1200 Tetovo, R. Macedonia
 • Phone: +389 (0) 44 800 226
 • [email protected]

Tetovë
Lipjan

Cilësi të lartë dhe sasia e prodhimit është i bazuar dhe është e garantuar me automatiëm të plotë të procesit teknologjik të prodhimit.

SHKARKO KATALLOGUN