Контакт

Контактирајте не преку информациите подолу

 • Фабрика за производство на Минерални Малтери
 • Dereboj n.n PoBox 39
 • 1200 Тетово, Р. Македонија
 • Телефон: +389 (0) 44 800 226
 • [email protected]
 • Фабрика за производство на Минерални Малтери
 • Konjuh
 • Lipjan, R. Kosova
 • Телефон: +386 (0) 49 180 786
 • [email protected]
 • Фабрика за производство на Aкрилни Малтери
 • Dereboj n.n PoBox 39
 • 1200 Тетово, Р. Македонија
 • Телефон: +389 (0) 44 800 226
 • [email protected]
 • Фабрика за производство на EPS
 • Konjuh
 • Lipjan, Р. Косово
 • Телефон: +386 (0) 49 180 786
 • [email protected]
 • Фабрика за производство на XPS и Профили
 • Industrial Zone n.n.
 • 1200 Тетово, Р. Македонија
 • Телефон: +389 (0) 44 800 226
 • [email protected]

Tetovë
Lipjan

висок квалитет и квантитет на производство се базира и гарантира со потполна автоматизација на технолошкиот процес на производство.