За нас

КОИ СМЕ НИЕ

PO FIX е современа фабрика за производство на високо квалитетни материјали од областа на градежништвото. Изградена е врз база на најновите светски техничко-технолошки достигнувања во оваа област. Високо квалитетно-квантитативното производство се базира и гарантира со потполна автоматизација на технолошкиот процес на производство. Врз база на ова се добиваат производи кои допринесуваат за брзо, квалитетно и економично градење, според европските норми и стандарди.

СЕРТИФИКАТИ

POABRIB FULL
POBETONCONTACT
POFIX 50
POFIX 90
POFIX 222
POFIX 322
POFIX 366
POFIX GLET
PO FIX KRATZ
POFLEX 3
POPUTZGRUND
STIROKOL
POCOLOR STANDARD
POFLEX
POF FIX PERL
POF FIX 705
POF FIX 10
POF FIX 75 LIGHT


висок квалитет и квантитет на производство се базира и гарантира со потполна автоматизација на технолошкиот процес на производство.