Декоративни Малтери

POFIX ви нуди широк избор на минерални производи како материјал за внатрешна и надворешна употреба со уверени квалитет. Овие производи се поделени во категории и служат за различни цели.

висок квалитет и квантитет на производство се базира и гарантира со потполна автоматизација на технолошкиот процес на производство.