ПОФИКС Е СОВРЕМЕНА ФАБРИКА ЗА ПРОЗВОДСТВО НА ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО

ЗА НАС

висок квалитет и квантитет на производство се базира и гарантира со потполна автоматизација на технолошкиот процес на производство.

Тетово
Липјан